Blaarkoppen van Elsbroekerwei in Leidsch Dagblad

In het Duin en Bollenstreek gedeelte van het Leidsch Dagblad van vrijdag 11 mei is onderstaande foto van natuurfotograaf Joost Bouwmeester geplaatst. Het is een prachtig artikel geworden bedankt!

 De veestapel van de firma Zeestraten in de Elsbroekerpolder in Hillegom bestaat uit raszuivere Blaarkoppen. In de Gouden eeuw was dit oer-Hollandse koeienras de meest voorkomende koe in de Duin en Bollenstreek. Het leverde topkwaliteit zuivel en vlees aan en in rap tempo groeiende stedelijke bevolking. Eind 20e eeuw verloor het terrein aan de Holstein melkkoe en werd zelfs een zeldzaam huisdier. De Blaarkop is bezig aan een comeback want kwaliteit verloochent zich uiteindelijk niet.

De inmiddels zevende generatie familie Zeestraten melkt de koeien niet en laat de kalveren bij de moeder in de wei. De Elsbroekerpolder heeft een natuurbestemming gekregen en wordt vogelvriendelijk beheerd. Het gezin Blaarkop graast in het drassige veenland tussen watervogels en weidevogels waaronder 22 paar van de bedreigde grutto. Het gras wil dit jaar maar niet groeien. Te koud, te nat en altijd wat. Op 5 mei – Bevrijdingsdag – is het dan zover.

De staldeuren gaan open. het hek gaat los en de Blaarkoppen denderen de groene wei in. Onbesuisde bokkensprongen en rondvliegende spetters bagger. De beesten zijn zichtbaar blij. De koeienpret wordt gedeeld met gezinnen met kinderen die via twitter@elsbroekerwei en Facebook.nl/Elsbroekerwei – geïnformeerd werden over het blaarkoppen bevrijdingsfeest.

In ‘Buiten de Paden’ volgt natuurfotograaf Joost Bouwmeester het wisselen van de seizoenen in de Duin en Bollenstreek. www.noordwijknatuur.nl

De Blaarkoppen staan weer in de wei

Zaterdag 5 mei om 13 uur zijn de Blaarkoppen die nog op stal stonden naar buiten gegaan. Onder belangstelling van het toegestroomd publiek renden de koeien de stal uit. Hillegom On line heeft foto’s gemaakt van onze koeien die de wei weer in gingen. Het is een hele leuke fotoreportage geworden bedankt!

Meer foto’s op www.hillegomonline.nl

 

Bollenvogel seizoen weer begonnen

Ook op het bollenland ten westen van de Elsbroeker polder broeden vogels.

De laatste tien jaar is daar veel onderzoek naar verricht; we spreken tegenwoordig zelfs van ‘bollenvogels’.

We bedoelen daarmee de volgende soorten: Scholekster, Kievit, Tureluur, Patrijs, Veldleeuwerik en Gele kwikstaart.

Kievit, Scholekster en Tureluur broeden vooral in de weilanden, maar er is ook altijd een aantal broedparen dat de voorkeur aan het bollenland geeft.

Patrijs en Veldleeuwerik zijn zogenaamde ‘Rode Lijst’-soorten, wat betekent dat ze in Nederland in hun voortbestaan worden bedreigd.

De Patrijs heeft een verborgen leefwijze en komt ook niet zo veel meer voor de Bollenstreek, maar ze zijn er nog wel.

De Veldleeuwerik is in de afgelopen dertig jaar in Nederland met 90 % afgenomen. Daarom kun je stellen dat deze vogel het in de Bollenstreek relatief goed doet. Zo broeden er in het gebied tussen Hyacinthenlaan en Zwartelaan ieder jaar nog tientallen paren.

Een geschikte omgeving om deze vogel te zien en vooral te horen is de Zwartelaan. Je moet dan wel even wachten op een moment dat er niet te veel verkeers- of vliegtuiglawaai aanwezig is. De Veldleeuwerik zingt hoog in de lucht, van maart tot juli.

Ook de Gele kwikstaart doet het goed op het bollenland. Deze vogel moet het meer van zijn uiterlijk hebben dan van zijn zang. Een gele kwikstaart op een rode tulp in de voorjaarszon is wel een van de mooiste lentebeelden die je kunt waarnemen

Tekst en Foto: L. van Trigt