Geschiedenis

Elsbroekerwei Blaarkoppen en Bloembollen geschiedenis

De zevende generatie
De Elsbroekerpolder ook wel Gerrit Avenbeeckpolder genaamd, bestaat al sinds de 16e eeuw als weidegrond. In de loop der eeuwen is er veel veranderd rondom het veenweidegebied tussen de oude duinen en het Haarlemmermeer. Zo is de Ringvaart gegraven en het Haarlemmermeer drooggelegd rond 1850, de duinen aan de overkant van de Leidsestraat zijn aan het begin van de 20e eeuw afgegraven, op deze zandgrond werden voortaan bloembollen geteeld. In de polder zelf is woonwijk Elsbroek gebouwd, de provinciale weg N207 aangelegd, en er verrees een compleet bedrijventerrein inclusief McDonalds, waarbij  bezoekers over het weiland heenkijken. Op het laatste stukje open Elsbroekerpolder lopen de blaarkopkoeien van het boerenbedrijf van de zevende generatie familie Zeestraten.

Bloembollen & Blaarkoppen
De vader van de huidige firmanten is op 12-jarige leeftijd de bollenkwekerij begonnen met een mandje narcissen in de Elsbroekerpolder. De bloembollentak  van het bedrijf is flink gegroeid, momenteel vormt de hyacintenteelt  samen met de tulpen en narcissen de hoofdmoot van het bedrijf.

Op het veenland achter de boerderij bleven de blaarkoppen grazen. Dit sterke koeienras is zeer geschikt  voor de natte veengronden, en past goed op een gemengd bedrijf. De familie heeft al generaties lang koeien gehouden voor vlees en melk. Ook de zevende generatie vindt de koeien bij het bedrijf horen, en hebben veel plezier in het houden van blaarkoppen.

Kalf bij koe
In 2005 zijn we gestopt met melken, de koeien worden nu ingezet als zoogkoeien. De kalveren groeien op bij hun moeder in de wei , zonder krachtvoer of kunstmest, natuurlijk, diervriendelijk en bovendien een geweldig gezicht!

Elsbroekerwei & Weidevogels
Het weiland heeft in 2006 een natuurbestemming gekregen. Weidevogels zoals kieviten, grutto’s, tureluurs vertoeven  graag tussen de blaarkoppen in de Elsbroekerwei. Deze bedreigde weidevogels foerageren en broeden in grote getale  in het gebied. In de bedrijfsvoering wordt altijd al veel rekening gehouden met de weidevogels, zo wordt het gras pas later in het seizoen gemaaid, en laten we gras langs slootkanten staan als ‘vluchtstroken’ voor de kuikens.

Boerenwinkel
Bij de het opknappen van oude boerderij is ook de naastgelegen oude wagenschuur meegenomen. In deze ruimte aan de Leidsestraat is een boerenwinkel opgezet waar wij producten verkopen waar we volledig achter staan:  Blaarkopvlees en bloembollen.