Bollenvogel seizoen weer begonnen

Ook op het bollenland ten westen van de Elsbroeker polder broeden vogels.

De laatste tien jaar is daar veel onderzoek naar verricht; we spreken tegenwoordig zelfs van ‘bollenvogels’.

We bedoelen daarmee de volgende soorten: Scholekster, Kievit, Tureluur, Patrijs, Veldleeuwerik en Gele kwikstaart.

Kievit, Scholekster en Tureluur broeden vooral in de weilanden, maar er is ook altijd een aantal broedparen dat de voorkeur aan het bollenland geeft.

Patrijs en Veldleeuwerik zijn zogenaamde ‘Rode Lijst’-soorten, wat betekent dat ze in Nederland in hun voortbestaan worden bedreigd.

De Patrijs heeft een verborgen leefwijze en komt ook niet zo veel meer voor de Bollenstreek, maar ze zijn er nog wel.

De Veldleeuwerik is in de afgelopen dertig jaar in Nederland met 90 % afgenomen. Daarom kun je stellen dat deze vogel het in de Bollenstreek relatief goed doet. Zo broeden er in het gebied tussen Hyacinthenlaan en Zwartelaan ieder jaar nog tientallen paren.

Een geschikte omgeving om deze vogel te zien en vooral te horen is de Zwartelaan. Je moet dan wel even wachten op een moment dat er niet te veel verkeers- of vliegtuiglawaai aanwezig is. De Veldleeuwerik zingt hoog in de lucht, van maart tot juli.

Ook de Gele kwikstaart doet het goed op het bollenland. Deze vogel moet het meer van zijn uiterlijk hebben dan van zijn zang. Een gele kwikstaart op een rode tulp in de voorjaarszon is wel een van de mooiste lentebeelden die je kunt waarnemen

Tekst en Foto: L. van Trigt